KF 环颈型卡箍螺丝组

 • KF 环颈型卡箍螺丝组

  KF BULKHEAD CLAMP SETS

  本体为圆棒加工成型

  (卡箍强度:最强)

  优势:可接受最低直部,体积最小化

  Catalogue PN

  Size

  A

  B

  C

  KF-BCS-16

  NW16

  KF-BC-16

  10-32UNF-15.9L(6PCS)

  10-32UNF(6PCS)

  KF-BCS-25

  NW25

  KF-BC-25

  10-32UNF-15.9L(6PCS)

  10-32UNF(6PCS)

  KF-BCS-40

  NW40

  KF-BC-40

  10-32UNF-15.9L(6PCS)

  10-32UNF(6PCS)

  KF-BCS-50

  NW50

  KF-BC-50

  10-32UNF-15.9L(8PCS)

  10-32UNF(8PCS)

需要帮助?请致电猫咪最新官网网址专业的客户服务